FUNDACJA BLESS

ul. Kościuszki 1C

44-100 Gliwice

KRS  0000779921

NIP 6312685086

Bank ING

82 1050 1230 1000 0090 3183 1861

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Bless”

+48 501 975 630

biuro@bless.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • YouTube - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

NEWSLETTER

© 2019 by Fundacja BLESS

KLAUZULA O WYRAŻENIU ZGODY NA OTRZYMYWANIE NEWSLETTERÓW I ZAPROSZEŃ

  1. Administratorem Twoich danych osobowych w postaci adresu e-mail jest Fundacja BLESS z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Kościuszki 1C. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Ci elektronicznego „newslettera” informującego o działalności Fundacji oraz zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Fundację. Podanie ww. danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu otrzymania „newslettera” lub zaproszeń.

  2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody i będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  3. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom lub odbiorcom.Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych klikając w link „wypisz mnie” w „newsletterze” lub zaproszeniu, a także pisząc na adres e-mail: biuro@bless.org.pl

  4. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych na potrzeby przesyłania elektronicznego „newslettera” informującego o działalności Fundacji lub zaproszeń na wydarzenia organizowane przez Fundację. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Więcej informacji o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Fundację BLESS zamieszczamy w POLITYCE PRYWATNOŚCI.