FUNDACJA BLESS

ul. Kościuszki 1C

44-100 Gliwice

KRS  0000779921

NIP 6312685086

Bank ING

82 1050 1230 1000 0090 3183 1861

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Bless”

+48 501 975 630

biuro@bless.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • YouTube - Biały Krąg
 • Facebook - Biały Krąg

NEWSLETTER

© 2019 by Fundacja BLESS

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI “WOLNOŚĆ OD UBÓSTWA”

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja BLESS z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Kościuszki 1C. Z administratorem możesz się skontaktować przez e-mail: biuro@bless.org.pl lub listownie.

 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją i wzięciem udziału w Konferencji „Wolność od ubóstwa”, która odbędzie się w dniach 24 i 25 maj 2019 roku w Zabrzu, w celach związanych z:
  a) prowadzeniem kontaktów w sprawach organizacyjnych,
  b) sporządzeniem listy uczestników oraz identyfikatorów,
  c) sporządzeniem i wysyłaniem publikacji związanych z tym wydarzeniem po jego zakończeniu.

 4. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, jaką wyraziłeś podczas zapisywania się na ww. wydarzenie. Podanie danych osobowych, adresu email oraz numeru telefonu  jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania powoduje niemożność zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu.

 5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody i będą przechowywane do momentu rozesłania publikacji związanych z wydarzeniem po jego zakończeniu.

 6. Twoje dane osobowe będziemy przekazywać: podmiotom związanym z Fundacją w związku z organizacją danego wydarzenia tzw. Partnerom współorganizującymi to wydarzenie. Partnerem, który współorganizuje to wydarzenie jest Inicjatywa jestwiecej.pl. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane innym administratorom lub odbiorcom.

 7. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. 

 8. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 9. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych.

 10. Przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 11. Wycofanie zgody:
  Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, bądź adres e-mailowy: biuro@bless.org.pl