FUNDACJA BLESS

ul. Kościuszki 1C

44-100 Gliwice

KRS  0000779921

NIP 6312685086

Bank ING

82 1050 1230 1000 0090 3183 1861

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Bless”

+48 501 975 630

biuro@bless.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • YouTube - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

NEWSLETTER

© 2019 by Fundacja BLESS

PROJEKTY

ludzie i przedsięwzięcia, do których chcemy przynieść i uruchomić błogosławieństwo

Projekt dedykowany narodowi Izraela, w którym chcemy realizować polecenie od Boga: „Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą”  1 Moj 12,3

IZRAEL

Obrazem filmowym chcemy pokazywać treści, tematy i historie ludzi, które będą błogosławić innych.

FILM

Projekt, przez który chcemy błogosławić ludzi sztuki a jednocześnie używać sztuki jako nośnika błogosławieństwa dla innych.

ART

Poprzez muzykę i przestrzenie z nią związane chcemy dotknąć ludzi i zabrać ich do miejsc doświadczenia szczególnego błogosławieństwa ducha, duszy i ciała.

MUZYKA

Projekt budowania i wspierania rozwoju rzeczywistości biznesu, który jako powołanie przynosi błogosławieństwo.

BIZNES

Chcemy rozpowszechniać treści w postaci pisanej, dotyczące błogosławieństwa w każdej sferze naszego życia.

WYDAWNICTWO