FUNDACJA BLESS

ul. Kościuszki 1C

44-100 Gliwice

KRS  0000779921

NIP 6312685086

Bank ING

82 1050 1230 1000 0090 3183 1861

Tytułem: „Darowizna na cele statutowe Fundacji Bless”

+48 501 975 630

biuro@bless.org.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

  • YouTube - Biały Krąg
  • Facebook - Biały Krąg

NEWSLETTER

© 2019 by Fundacja BLESS

BĄDŹ BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM!

wybierz PROJEKT, który chcesz wesprzeć:

• poprzez SŁOWO błogosławieństwa nad projektem i wykonawcami

• poprzez CZYN finansowego wsparcia projektu i wykonawców

JESTEŚ CZĘŚCIĄ FUNDACJI BLESS

możesz być „UDZIAŁOWCEM” w projektach Fundacji BLESS!

Każda wpłata jest ważna i pomaga w realizacji założonych celów.

RAZEM mamy WPŁYW!

Bądź pewien, że będziemy traktować Cię jak UDZIAŁOWCA:

• błogosławić Cię i dziękować za Ciebie i za to, co robisz,

• na bieżąco przesyłać Ci informacje dotyczące wybranego przez

Ciebie Projektu oraz wszystkich działań Fundacji.

Wpłaty możesz dokonać w sposób tradycyjny za pomocą przelewu na konto bankowe,

podając w tytule „Darowizna na cele statutowe Fundacji Bless”.

Jeśli chcesz, podaj też cel szczegółowy darowizny (np. PROJEKT IZRAEL).

 

Możesz również skorzystać z szybkich płatności internetowych DotPay.

 

REGULAMIN DOKONYWANIA DAROWIZN

20.png
50.png
100.png
200.png
500.png
1000.png